Mozaiky

Mozaiky rozvíjí estetické cítění a vedou děti k pečlivosti a trpělivosti. Nezanedbatelnou výhodou při práci s mozaikou pro děti je i rozvoj jemné motoriky horních končetin a celkové koordinace pohybů.


Mozaiky